Legotillverkning av massiva trädetaljer

Vår råvara är svenskt norrlandsvirke, furu och gran, till alla våra produkter. Vi har fyra hyvellinjer där vi tar in råmaterial och startar tillverkningen. I linje med hyvel sitter även optimeringskap som tar fram lämpliga ämnen och minimerar spill. När virket är hyvlat och kapat fortsätter bearbetningen i en modern maskinpark. Från hyvlarna kommer mängder med kutterspån som pressas till briketter.

Dubbeltapp & Rundtapp

Bearbetning av kortsidor med notfräsning, rundtappar eller profil görs bland annat i dubbeltapp. Vi kapar, borrar, fräser, putsar och lite mer därtill.

Notfräsning

CNC-styrd notfräs med extra utrustning till fräsning och borrning för beslag och montering.
Effektiv genomloppsmaskin med magasin och utloppsbana för enmans betjäning.

Massiva trädörrar & Fingerskarv

Vi tillverkar all limfog själv till vår produktion, givetvis från Norrlands furu. Fogen använder vi bl a när vi producerar dörrar, men även till andra möbeldetaljer. Med vår fingerskarvlinje tar vi vara på de kortare träbitarna som faller väck i produktionen. Denna metod ger en stark och vridfast bräda som kan användas till en del komponenter. Avkapade träbitar och sådant som inte går att fingerskarva blir ved till den egna pannan. Uppvärmningen av fastigheten är helt självförsörjande på ved från produktionen.

Montering Sängstommar

Vi levererar trä komponenter men även komplett sammansatta produkter. Sängstommar, inredning, emballage etc. Med eller utan beslag – stycke emballerat eller i bulk.

Videos